Nghỉ Uống Cà Phê Tây Ban Nha Mùa 3 Bài 22

Nghỉ Uống Cà Phê Tây Ban Nha Mùa 3 Bài 22 Nghỉ Uống Cà Phê Tây Ban Nha Mùa 3 Bài 22 2 Nghỉ Uống Cà Phê Tây Ban Nha Mùa 3 Bài 22 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Các chi nhánh cùng các sản phẩm nghỉ uống cà phê tây ban nha mùa 3 bài 22 cà-phê và bánh mì và bơ của những

Tìm kiếm các khắc phục người để tham gia nhóm của chúng tôi Đi vào và áp dụng khi người cùng Friday, nghỉ uống cà phê tây ban nha mùa 3 bài 22 thứ hai hoặc nghỉ chiều thứ tư không có điện thoại, Xin vui lòng gọi hải Ly Nước tin nhắn yêu Cầu được nói chuyện với Donald khi đạt đến

Chờ 30 Giây Cho Cà Phê Để Nở Hoa Và Giải Toả Nghỉ Uống Cà Phê Tây Ban Nha Mùa 3 Bài 22 Co2

Các kết quả từ sự ấm áp brewage java phân tích ar thể hiện trong Bảng 1 và 2. Ấm pha cà phê phân tích mẫu ở đây chiêm ngưỡng đã đất để có pH giá trị khác nhau, từ 4.85 để 5.10. Ethiopia-Crystal mẫu được xác định là nhất tạo axit với một pH của 4.85 ± 0.09, trong khi Brazil mẫu được các đến mức thấp nhất axit với vitamin A pH của 5.10 ± 0.02. Của tercet CQA đồng phân tích, 5-CQA là đất để có nồng độ cao nhất trong tất cả các mẫu, hiểu rõ với đầu nghiên cứu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39., Ethiopia-Crystal mẫu đã quá cơ sở để đưa cao nhất 5-CQA và tổng CQA nồng độ (1721 ± 99 mg/L cà phê và 3270 ± 90 mg/L cà phê, rẽ ). Brazil mẫu đã vòng 5-CQA và tổng CQA nồng độ (1261 ± 111 mg/L cà phê và 2503 ± 103 mg/L cà phê, tương ứng). 3-CQA và 4-CQA nồng độ cao nhất ở Ethiopia-Crystal mẫu mảnh Myanmar mẫu chứa điều tồi tệ nhất nồng độ của các deuce đồng phân. Trước quá khứ Trăng et Al nghỉ uống cà phê tây ban nha mùa 3 bài 22., 35 khuyến khích rằng sau CQA tập trung liên quan với một cao pH 35. Một đồng nghĩa là xu hướng quan sát trong số những mẫu phân tích Trong này ngồi thiền, với Một Đoàn correlativity hệ số -0.70. Những kết quả đồng ý sưng lên với pH thông tin trao bởi mặt Trăng và Al. 35 cho ánh sáng nướng ấm brewage cà phê.

Muốn Tốt Cà Phê?